به گزارش خبرنگار خانه خشتی، با وجود گذشت کمتر از 5 روز از نمایش فیلم های فجر در رفسنجان، استقبال مردم از تماشای فیلم ها بسیار خوب بوده است. سیل مخاطبین سینما امین تا جایی است که در نمایش فیلم های «گناهکاران» و «رسوایی» ظرفیت هر دو سالن سینما تکمیل شد و عده ای موفق به دریافت بلیت نشدند.