خانه خشتی:به مناسبت دهه فجر از 7 طرح آسفات و خاک برداری ،دو طرح برق رسانی و گاز رسانی به 6 روستای صفائیه رفسنجان بهربرداری شد

به گزارش خبرنگار “خانه خشتی” ،بیش از 44 هزار متر مربع آسفالت معابر ،خاکبرداری و جدول گذاری در دو روستا و چند خیابان در صفائیه با ارزش بالغ بر 5 میلیارد ریال از اعتبارات شهر داری و داخلی صورت گرفته است.

همچنین پارک روستای علی آباد علیا صفائیه ، بلوار امام خمینی(ره) فیض آباد و دو پروژ برق رسانی نیز با اعتبار بالغ بر 270 میلیون تومان در این شهر افتتاح گردید.

رضایی