هم زمان با آغاز به کار نمایش فیلم های فجر در سینما امین، از آثار هنرمندان رفسنجانی رو نمایی شد. در این نمایشگاه که عصر روز گذشته و با حضور فرماندار، ناظر جشنواره فیلم فجر در رفسنجان، خانم فاطمه امین و جمعی از هنرمندان برگزار شد، خانم مداین زاده، هنرمند رفسنجانی ضمن توضیح آثار راه یافته به نمایشگاه، اظهار داشت: در این نمایشگاه 35 اثر هنری از جمله تابلوهایی به سبک تخیلی و تاریخی، رنگ روغن، مدرن و تابلوهای برجسته معرق، مشبک و مس، قلم زنی روی اشیاء و آثار چرم و کار روی پارچه ابریشم و گلیم شیرکی پیچ (سیرجانی) وجود دارد.

این نمایشگاه در طول ایام برگزاری جشنواره، پذیرای علاقمندن می باشد.