به گزارش خبرنگار “خانه خشتی”،عصر امروز تنی جند از مسولین فرمانداری رفسنجان ، خانم محمدی عضو شورای شهرستان ،خانم دکتر نخعی از معاونت بهداشت وخانم سرباز پور مشاور فرماندار در امور بانوان در زایشگاه نیک نفس با اهدا شاخه گل و لوح یادبود از طرف فرماندار ویک دفتر چه حساب پس انداز برای 16 نوزاد متولد در این روز از مادران و نوزادشان عیادت کردند.
خانم دکتر شعبانی رییس اورژانس زایشگاه نیک نفس رفسنجان اظهار داشت : روزانه حدود 20 نوزاد در این مکان بدنیا میایند که ساختمان این زایشگاه بازیر بنای حدود 5 هزاروپانصد متر مربع وحدود 200 کارمند اداری وپزشکی خیلی کوچک است وبرای جمعیت شهرستان وهمجنین مراجعینی که از شهرستانهای مجاور از جمله سیرجان ، شهربابک ، انار و حاجی آباد بندربه اینجا میایند از نظر امکانات و وسعت جوابگونیست.
رضایی