نشست نقد کتاب شعر «سلول هایم انفرادی است» عصر دیروز در حوزه هنری کرمان برگزار شد.

به گزارش خبرنگار خانه خشتی، در این نشست که با حضور منتقدان و جمعی از شاعران و نویسندگان استان برگزار شد، سید علی میرافضلی از هنرمندان فرهیخته استان ضمن ارزیابی کتاب، موقعیت اجتماعی و جغرافیایی شاعر را در اشعار کتاب مؤثر عنوان کرد و افزود: امیدواریم شاعر سلول هایم انفرادی است، با پیشروی آخرین شعر کتاب، به فکر سرودن اشعار جدیدتر و چاپ اثر دوم باشد.

رضا شمسی نیز از دیگر منتقدان این نشست، مجموعه شعر حاضر را از لحاظ شکل ظاهری دارای محاسن دانست و به توضیحاتی در خصوص محتوا و زبان آن بسنده کرد.

لازم به ذکر است که مجموعه شعر «سلول هایم انفرادی است» اثر شاعر رفسنجانی اکبر خدادادی در دو قسمت اشعار و رباعیات ایشان که در طول سال های 88 – 85 سروده شده، ابتدای سال جاری به چاپ رسیده است.