در چهارمین روز از دهه فجر صورت گرفت؛

افتتاح و کلنگ زنی طرح های جهاد کشاورزی در رفسنجان / عکس

  • شناسه خبر: 138790
افتتاح و کلنگ زنی طرح های جهاد کشاورزی در رفسنجان / عکس

در چهارمین روز از دهه مبارک فجر انقلاب اسلامی 5 طرح کشاورزی در رفسنجان افتتاح و کلنگ زنی شد.

خانه » اقتصادی » افتتاح و کلنگ زنی طرح های جهاد کشاورزی در رفسنجان / عکس

به گزارش “خانه خشتی ” ، در چهارمین روز از دهه مبارک فجر انقلاب اسلامی با حضور اسکندی فرماندار، حجت الاسلام هاشمیان رئیس شورای شهر ،رضایی مدیر جهاد سازندگی و جمعی از مسئولین شهرستان 5 طرح کشاورزی در رفسنجان افتتاح و کلنگ زنی شد.

طرح تولید کودآلی آب نگهدار در منطقه ویزه اقتصادی و طرح آبیاری تحت فشار (قطره ای) در روستای عبدالله آباد با سرمایه گذاری ۳/۱۵۸ میلیارد ریال در سطح ۲۶ هکتار و طرح  آبیاری تحت فشار (قطره ای) در روستای ده شفیع از موقوفات هلال احمر با سرمایه گذاری ۴/۰۶۸ میلیارد ریال در سطح ۳۹ هکتار از جمله طرح های افتتاحی امروز بود.

در این روز طرح پرورش گاو شیری با ۱۱۰ راس به مساحت ۱۵۰۰۰متر مربع  با هزینه ۳ میلیارد تومان نیز در رفسنجان کلنگ زنی شد.

افتتاح فاز اول مزرعه ماهی گرمابی با ظرفیت۱۰تن(۲۰هزار قطعه) و حجم استخر۳۰۰۰هزار متر مکعب با هزینه ۱۵۰۰میلیون ریال از دیگر برنامه های امروز بود.

افتتاح طرح آبیاری تحت فشار (قطره ای) در روستای عبدالله آباد با سرمایه گذاری 3/158 میلیار ریال در سطح 26 هکتار 

افتتاح طرح آبیاری تحت فشار (قطره ای) در روستای عبدالله آباد با سرمایه گذاری ۳/۱۵۸ میلیار ریال در سطح ۲۶ هکتار

افتتاح طرح آبیاری تحت فشار (قطره ای) در روستای عبدالله آباد با سرمایه گذاری 3/158 میلیار ریال در سطح 26 هکتار

افتتاح طرح آبیاری تحت فشار (قطره ای) در روستای عبدالله آباد با سرمایه گذاری ۳/۱۵۸ میلیار ریال در سطح ۲۶ هکتار

افتتاح طرح آبیاری تحت فشار (قطره ای) در روستای عبدالله آباد با سرمایه گذاری 3/158 میلیار ریال در سطح 26 هکتار

افتتاح طرح آبیاری تحت فشار (قطره ای) در روستای عبدالله آباد با سرمایه گذاری ۳/۱۵۸ میلیار ریال در سطح ۲۶ هکتار

افتتاح طرح آبیاری تحت فشار (قطره ای) در روستای عبدالله آباد با سرمایه گذاری 3/158 میلیار ریال در سطح 26 هکتار

افتتاح طرح آبیاری تحت فشار (قطره ای) در روستای عبدالله آباد با سرمایه گذاری ۳/۱۵۸ میلیار ریال در سطح ۲۶ هکتار

افتتاح طرح  آبیاری تحت فشار (قطره ای) در روستای ده شفیع از موقوفات هلال احمر با سرمایه گزاری 4/068 در سطح 39 هکتار

افتتاح طرح  آبیاری تحت فشار (قطره ای) در روستای ده شفیع از موقوفات هلال احمر با سرمایه گزاری ۴/۰۶۸ در سطح ۳۹ هکتار

افتتاح طرح  آبیاری تحت فشار (قطره ای) در روستای ده شفیع از موقوفات هلال احمر با سرمایه گزاری 4/068 در سطح 39 هکتار

افتتاح طرح  آبیاری تحت فشار (قطره ای) در روستای ده شفیع از موقوفات هلال احمر با سرمایه گزاری ۴/۰۶۸ در سطح ۳۹ هکتار

افتتاح طرح  آبیاری تحت فشار (قطره ای) در روستای ده شفیع از موقوفات هلال احمر با سرمایه گزاری 4/068 در سطح 39 هکتار

افتتاح طرح  آبیاری تحت فشار (قطره ای) در روستای ده شفیع از موقوفات هلال احمر با سرمایه گزاری ۴/۰۶۸ در سطح ۳۹ هکتار

افتتاح طرح  آبیاری تحت فشار (قطره ای) در روستای ده شفیع از موقوفات هلال احمر با سرمایه گزاری 4/068 در سطح 39 هکتار

افتتاح طرح  آبیاری تحت فشار (قطره ای) در روستای ده شفیع از موقوفات هلال احمر با سرمایه گزاری ۴/۰۶۸ در سطح ۳۹ هکتار

افتتاح طرح  آبیاری تحت فشار (قطره ای) در روستای ده شفیع از موقوفات هلال احمر با سرمایه گزاری 4/068 در سطح 39 هکتار

افتتاح طرح  آبیاری تحت فشار (قطره ای) در روستای ده شفیع از موقوفات هلال احمر با سرمایه گزاری ۴/۰۶۸ در سطح ۳۹ هکتار

افتتاح طرح  آبیاری تحت فشار (قطره ای) در روستای ده شفیع از موقوفات هلال احمر با سرمایه گزاری 4/068 در سطح 39 هکتار

افتتاح طرح  آبیاری تحت فشار (قطره ای) در روستای ده شفیع از موقوفات هلال احمر با سرمایه گزاری ۴/۰۶۸ در سطح ۳۹ هکتار

افتتاح طرح  آبیاری تحت فشار (قطره ای) در روستای ده شفیع از موقوفات هلال احمر با سرمایه گزاری 4/068 در سطح 39 هکتار

افتتاح طرح  آبیاری تحت فشار (قطره ای) در روستای ده شفیع از موقوفات هلال احمر با سرمایه گزاری ۴/۰۶۸ در سطح ۳۹ هکتار

کلنگ زنی طرح پرورش گاو شیری با 110 راس به مساحت 15000متر مربع  با هزینه 3 میلیلرد تومان 

کلنگ زنی طرح پرورش گاو شیری با ۱۱۰ راس به مساحت ۱۵۰۰۰متر مربع  با هزینه ۳ میلیلرد تومان

کلنگ زنی طرح پرورش گاو شیری با 110 راس به مساحت 15000متر مربع  با هزینه 3 میلیلرد تومان کلنگ زنی طرح پرورش گاو شیری با 110 راس به مساحت 15000متر مربع  با هزینه 3 میلیلرد تومان 

کلنگ زنی طرح پرورش گاو شیری با ۱۱۰ راس به مساحت ۱۵۰۰۰متر مربع  با هزینه ۳ میلیلرد تومان

کلنگ زنی طرح پرورش گاو شیری با 110 راس به مساحت 15000متر مربع  با هزینه 3 میلیلرد تومان 

کلنگ زنی طرح پرورش گاو شیری با ۱۱۰ راس به مساحت ۱۵۰۰۰متر مربع  با هزینه ۳ میلیلرد تومان

کلنگ زنی طرح پرورش گاو شیری با 110 راس به مساحت 15000متر مربع  با هزینه 3 میلیلرد تومان 

کلنگ زنی طرح پرورش گاو شیری با ۱۱۰ راس به مساحت ۱۵۰۰۰متر مربع  با هزینه ۳ میلیلرد تومان

افتتاح فاز اول مزرعه ماهی گرمابی با ظرفیت10تن(20هزار قطعه) و حجم استخر3000هزار متر مکعب با هزینه 1500میلیون ریال

افتتاح فاز اول مزرعه ماهی گرمابی با ظرفیت۱۰تن(۲۰هزار قطعه) و حجم استخر۳۰۰۰هزار متر مکعب با هزینه ۱۵۰۰میلیون ریال

افتتاح فاز اول مزرعه ماهی گرمابی با ظرفیت10تن(20هزار قطعه) و حجم استخر3000هزار متر مکعب با هزینه 1500میلیون ریال

افتتاح فاز اول مزرعه ماهی گرمابی با ظرفیت۱۰تن(۲۰هزار قطعه) و حجم استخر۳۰۰۰هزار متر مکعب با هزینه ۱۵۰۰میلیون ریال

افتتاح فاز اول مزرعه ماهی گرمابی با ظرفیت10تن(20هزار قطعه) و حجم استخر3000هزار متر مکعب با هزینه 1500میلیون ریال

افتتاح فاز اول مزرعه ماهی گرمابی با ظرفیت۱۰تن(۲۰هزار قطعه) و حجم استخر۳۰۰۰هزار متر مکعب با هزینه ۱۵۰۰میلیون ریال

افتتاح فاز اول مزرعه ماهی گرمابی با ظرفیت10تن(20هزار قطعه) و حجم استخر3000هزار متر مکعب با هزینه 1500میلیون ریال

افتتاح فاز اول مزرعه ماهی گرمابی با ظرفیت۱۰تن(۲۰هزار قطعه) و حجم استخر۳۰۰۰هزار متر مکعب با هزینه ۱۵۰۰میلیون ریال

افتتاح فاز اول مزرعه ماهی گرمابی با ظرفیت10تن(20هزار قطعه) و حجم استخر3000هزار متر مکعب با هزینه 1500میلیون ریال

افتتاح فاز اول مزرعه ماهی گرمابی با ظرفیت۱۰تن(۲۰هزار قطعه) و حجم استخر۳۰۰۰هزار متر مکعب با هزینه ۱۵۰۰میلیون ریال

افتتاح فاز اول مزرعه ماهی گرمابی با ظرفیت10تن(20هزار قطعه) و حجم استخر3000هزار متر مکعب با هزینه 1500میلیون ریال

افتتاح فاز اول مزرعه ماهی گرمابی با ظرفیت۱۰تن(۲۰هزار قطعه) و حجم استخر۳۰۰۰هزار متر مکعب با هزینه ۱۵۰۰میلیون ریال

افتتاح فاز اول مزرعه ماهی گرمابی با ظرفیت10تن(20هزار قطعه) و حجم استخر3000هزار متر مکعب با هزینه 1500میلیون ریال

افتتاح فاز اول مزرعه ماهی گرمابی با ظرفیت۱۰تن(۲۰هزار قطعه) و حجم استخر۳۰۰۰هزار متر مکعب با هزینه ۱۵۰۰میلیون ریال

برچسب ها:
تلگرام
دیدگاه‌ها
  • دیدگاه های ارسال شده توسط شما، پس از تایید توسط خانه خشتی منتشر خواهد شد.
  • پیام هایی که حاوی تهمت یا افترا باشد منتشر نخواهد شد.
  • پیام هایی که به غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط باشد منتشر نخواهد شد.
در جواب نظر :

اخبار ویژه
اخبار رفسنجان