به گزارش خبرنگار “خانه خشتی”،بمناسبت هفته پژوهش نمایشگاه دستاوردهای پژوهشی شهرستان رفسنجان در محل دانشگاه ولیعصر (عج)ساختمان فاز چهارم دانشکده فنی دانشگاه ولی عصر (عج)برگزار شده است.

  این نمایشگاه در ۱۲ غرفه دستاوردهای پژوهشی دانشکده های این دانشگاه و تعدادی از دستاوردهای پژوهشی ادارات و موسسه های آموزشی را به نمایش گذاشته است که از تاریخ 91/10/02 به مدت یک هفته برای بازدید عموم دایر میباشد.

به روایت تصویر: