به گزارش «خانه خشتی»جمعی از بازنشستگان شرکت صنایع مس در اعتراض به وعده های عمل نشده مسئولان، امروز در محل دروازه ورودی شرکت مس سرچشمه رفسنجان تجمع کردند.
یکی از تجمع کنندگان به عنوان نماینده به خبرنگار ما گفت: مدیران شرکت ملی صنایع مس و صندوق بازنشستگان، وعده های زیادی به ما دادند که تاکنون به خیلی از آن ها عمل نکرده اند.
وی گفت: یکی از وعده های ، پرداخت 5 سال سنوات ارفاقی به کارگرانی بود که به صورت زود هنگام و البته اجباری بازنشسته شدند که بعد از چندین سال به آن  عمل نشده است.
وی افزود: در رابطه با وعده پرداخت پاداش پایان خدمت، افزایش حقوق بازنشستگان در سال جاری، به کار گیری فرزندان بازنشستگان و … هم عمل نشده است.
ایشان یکی دیگر از خواسته های اصلی را بر کناری مدیر عامل صندوق  بازشستگان اعلام کرد و افزود: وی فردی غیر بومی بوده و از خانواده مس نیست و به همین دلیل از سختی شرایط  کار در مجتمع مس سرچشمه بی اطلاع است و کمتر در منطقه حضور دارد و به بیشتر وعده هایی که در زمان تصدی این مسولیت داده بود عمل نکرده است.
نماینده معترضین، خواستار انتخاب فردی برای این مسولیت از بین کارکنان یا بازنشستگان مس سرچشمه شد تا با سختی شرایط کار و مشکلات کارکنان این مجتمع آشنا باشد.

و یکی دیگر از خواسته های اصلی معترضین این بود که صندوق بازنشستگی از حالت مستقلی بیرون امده و تحت پوشش شرکت مس قرار گیرد( اموری از شرکت مس)

ضمنا علارقم تهیه گزارش توسط مبادی زیر ربط و همچنین مصاحبه با معترضین تا کنون هیچگونه گزارشی پخش نشده است، گفته میشود رد پایی از جریان انحرافی در این حرکات وجود دارد.