این مبلغ توسط 15 پایگاه سنجش مرکزی رفسنجان و توابع نوق و کشکوئیه و انار دریافت شد .
علی عبدالهی مسئول مشارکتهای مرد می کمیته امداد امام خمینی رفسنجان در گفتگو با خبرنگار “خانه خشتی” اظهار داشت ،از این میلغ 27 میلیون و 200 هزار ریال وجه نقد و 13 میلیون و 300 هزار ریال نیز ارزش نذورات غیر نقدی مردمی شامل گوشت و دام زنده است که در روز عید قربان از نیکوکاران دریافت شده و به دست نیازمندان واقعی جامعه خواهند رسید.
وی خاطر نشان کرد در عید قربان سال گذشته نیز مبلغ 36 منیلیون ریال نذورات نقدی و غیر نقدی در رفسنجان جمع آوری شد که امسال رشدی 10 درصدی نسبت به سال گذشته داشته است .
رضایی