این سامانه جدید همچنین قابلیت استفاده در پیش بینی وضعیت آب و هوا و تحقیقات علمی را نیز دارد.

دانشمندان چینی مدعی شدند که سامانه ای را ابداع کردند که می تواند با نظارت بر حرکات پوسته زمین، زلزله را پیش بینی کند.

به گزارش ایرنا به نقل از شینهوا، اداره زلزله چین اعلام کرد: این سامانه جدید بر پایه ماهواره ناوبری مشتمل بر شبکه ای از 260 ایستگاه نظارتی دائمی و 2000 ایستگاه نظارتی پاره وقت با فناوری داده پردازی، فعالیت می کند.

این سامانه جدید همچنین قابلیت استفاده در پیش بینی وضعیت آب و هوا و تحقیقات علمی را نیز دارد.

این شبکه جدید به عنوان پیشرفته ترین ابزار نظارت برحرکات پوسته زمین به سامانه نظارت بر صفحات زمین آمریکا و سامانه GEONE ژاپن می پیوندد.

چین این پروژه را در دسامبر 2007 با سرمایه ای حدود 2/83 میلیون دلار آغاز کرد و آن را با همکاری اداره زلزله چین، فرهنگستان علوم چین و اداره ملی نظارت نقشه برداری و اطلاعات زمین جغرافیایی این کشور به اتمام رساند.