به گزارش خانه خشتی ؛گزارش “یخچال خالی خجلت زده از دستهای نیاز مریم و رضا / رفسنجان را تدبیری از جنس ماه خوش رمضان نیاز است” نیز جزو گزارش های بیادماندنی پایگاه خبری خانه خشتی رفسنجان قرار گرفت.

این گزارش قصه زندگی خانواده ای چهارنفره در یکی از روستاهای شهر رفسنجان بود که پدر خانواده گرفتار بیماری مهلک اعتیاد شده بود.

گزارش این خانواده در پایگاه خبری خانه خشتی کار شد و بالافاصله پس از انتشار ان در گروه های اجتماعی شاهد تماس های مکرر خیرین این شهر برای کمک به این خانواده بودیم ,  گروه امدادی پیک سلامت رفسنجان اعلام حمایت نمود و کمک های مردمی به این خانواده را پذیرا شد.

در اولین اقدام پدر با رضایت خویش روانه کمپ ترک اعتیاد شد؛ پس از بازدید چندباره اعضای گروه امدادی پیک سلامت رفسنجان از این خانواده هم اکنون پدر در سلامتی بسر می برد و این خانواده دارای یک سرمنزل هستند.

لازم است که یاد کنیم از اعضای شورای اسلامی و دهیاری این روستا که در این عمل خیرخواهانه همت کردند و مقررشده است تا با همت این عزیزان، پدر مریم و رضا صاحب شغل آبرومندانه ای شود.