به گزارش “خانه خشتی” :

درحالی که قشر عظیمی از تحصیل کرده های ما با مدارک و مدارج بالا در کشور بی کارند چیزی که انسان را در فکر فرو می برد به کار گیری بازنشسته ها در پست هایی است که هر کسی می تواند آن کار را انجام دهد زیرا برخی کارها به شکل روتین و با برنامه ای از قبل تعیین شده انجام می شوند و لازم نیز فرد حتما حرفه خاصی داشته باشد.اگر یادتان باشد بیش از چند ماهی نیست که فرماندار عزیز رفسنجان آقای سیف الله امینی به درجه رفیع بازنشستگی نائل شدند وبسیار در باب خوبی ایشان در جراید نوشته شد و بسیار کسان بودند که ناراحت بودند که حیف این انسانهای خدوم که بازنشسته می شوند وآقای امینی هم بسیار از خوبی و مهمان نوازی رفسنجانیها گفتند و حتی فرمودند به خاطر خاطرات خوشی که در رفسنجان داشته ام از این به بعد هم در رفسنجان سکونت خواهم کرد ولی در جمعه گذشته که برای پرسه یکی از اقوام به شهربابک رفته بودم ایشان را در پرسه زیارت کردم و برایم باعث تعجب بود که ایشان اینجا چه می کنند .بعد از پرس و جو از دوستان فهمیدیم که ایشان فرماندار شهربابک شده اند .در فکر فرو رفتم و یاد آن 2500000 شغلی افتادم که رئیس جمهور قولش را داده بود بالاخره باید جایی خالی شود که کسی جایش بنشیند اگر روال کار دولت بر همین منوال باشد تعداد بیکارانمان سال به سال بالاتر میرور ولی پایین نمی آید.این حرف ها چیزی از درایت و کاردانی آقای امینی نمی کاهد ولی ما می خواهیم بدانیم اشتغال زایی یعنی چه؟
حیدر معصومی ریسه