به گزارش “خانه خشتی”:
دردی که داخلش خودمان و بیرونش دیگران را کشته است.وقتی در شهرهای دیگر میروی و میگویی من رفسنجانی هستم همه دورت حلقه میزنند و همه از خوشبختی پولی وتک بودن شهرمان در ایران حرف می زنند و نمی توان واقعیت را به آنها گفت.مسافرت که می رویم همه می گویند بابا شما رفسنجانیها که overtin شما چرا می نالید. حال کسی می خواهد که جواب آنها را بدهد.آوازه شهرمان تا چین و ماچین رفته است ولی آنچه ما که ساکن رفسنجانیم می بینیم ورای این حرفهاست.نمی خواهم وارد مسائل ریز شوم که الی ماشاالله مثنوی 70 من کاغذ است فقط شما ورودیهای رفسنجان و میدانهای شهرمان بویژه میدان مرکز شهر ابراهیم(ع) با بقیه شهرها مقایسه کنید شما اگر اردکان یزد 5سال پیش را دیده باشید و الان ببینید باورتان نمی شود که این همان اردکان است .زیر گذرآنجا را با زیر گذرخودمان قیاس کنیددود از کله تان بیرون میرود .با چه تمطراقی افتتاح کردیم و چقدر باد در غبغبمان انداختیم این همه میلیاردر در شهرمان و این حال و روز شهرمان جای تاسف است فکری بردارید که این وضعیت برازنده نام قطب پسته جهان نیست.یا قدری فکر کنید نکند کفران نعمت کرده ایم و به این روز افتاده ایم خود دانید …از ما گفتن!
حیدر معصومی ریسه