به گزارش خانه خشتی ؛ صبح امروز اولین تریبون آزاد در تاریخ انتخاباتی شهر رفسنجان  با موضوع “انتظار شما از رئیس جمهور آینده تان” به همت هیات تحریریه پایگاه اطلاع رسانی خانه خشتی در محل میدان ابراهیم این شهر برپا شد و مردم از اقشار و سلایق مختلف به بیان دیدگاههای خود راجع به موضع تریبون پرداختند.