انتخابات رفسنجان

به گزارش خبرنگارخانه خشتی، آخرین اخبارواصله ازستادانتخابات شهرستانهای رفسنجان وانارحاکی ازاین است که مشارکت مردم درانتخابات نهم مجلس شورای اسلامی بالای 70 درصدمی باشد،که میزان دقیق آن درخبربعدی خواهدآمد.