به گزارش «خانه خشتی»به نقل از خبرگزاری فارس: شرکت سید محمد خاتمی در نهمین دوره انتخابات مجلس شورای اسلامی آنچنان اصلاح طلبان رادیکال و فتنه گران را آشفته کرده که حتی سایت های انان در این زمینه اقدام به نظرسنجی کرده اند.

گروه فضای مجازی خبرگزاری فارس به نقل از محدوده، شرکت سید محمد خاتمی در نهمین دوره انتخابات مجلس شورای اسلامی آنچنان اصلاح طلبان رادیکال و فتنه گران را آشفته کرده که حتی سایت های انان در این زمینه اقدام به نظرسنجی کرده اند.

سایت جرس متعلق به عطاء الله مهاجرانی و دریافت کننده کمک مالی از آل سعود نظرسنجی ای را تحت این عنوان روی خروجی سایت خود قرار داد که «حضور سید محمد خاتمی را در انتخابات چگونه ارزیابی می کنید؟»

در همین رابطه عمده شرکت کنندگان در این نظرسنجی خواستار توضیحات خاتمی در این زمینه شده اند.

همچنین تقریبا به طور مساوی شرکت کنندگان در این نظر سنجی رفتار خاتمی را قابل پیش بینی و غیر قابل پیش بینی دانسته اند.