کوتاه قدترین زن ومرددنیا

کوتاه قدترین زن ومرددنیا

خانه خشتی: کتاب رکوردهای گینس برای چاپ جدیدترین کتاب خود تصمیم می‌گیرد تا دو نفر که دارای عجیب‌ترین رکورد در این کتاب هستند را با هم آشنا کند.

به گزارش خانه خشتی به نقل از فارس، چاپ 57 کتاب رکوردهای گینس بهانه‌ای بود تا گردانندگان این سازمان رکوردگیری بین‌المللی، کوچکترین مرد دنیا از نپال و کوچکترین زن دنیا از هند را با هم آشنا کنند.

چاندرا بهادر 72 ساله با 54.6 سانتیمتر قد دارای عنوان کوچترین مرد و جیوتی 19 ساله با قد 62.8 سانتی متر کوچکترین زن دنیا است.