به گزارش خانه خشتی ، رئیس آموزش و پرورش رفسنجان اعلام کرد کلیه مدارس رفسنجان در مقاطع مختلف روزهای سه شنبه و چهارشنبه  ۲۱ و ۲۲ دی ماه تعطیل است.
حسینی پور اعلام کرد: امتحانات نهایی مدارس به قوت خود باقیست و در زمان مقرر برگزار خواهند شد.