حضور عفت مرعشی بر پیکر همسرش مرحوم آیت‌الله هاشمی

حضور عفت مرعشی بر پیکر همسرش مرحوم آیت‌الله هاشمی