به گزارش خانه خشتی، حجت اسلام رمضانی پور در مراسم افتتاحیه نمایشگاه غذای سالم که از امروز در عمارت گلستان امین رفسنجان برپا شده است اظهار داشت : شایسته است مسئولان امر در راستای کنترل و نظارت  غذاهایی که جنبه فست فودی دارد و سلامت جامعه را تهدید می کند اقدام کنند و یا مجوز داده نشود .

وی افزود :غذاهای اماده سلامت افراد را تهدید می کند در این زمینه باید کارگروه و کمیسیونهایی تشکیل شود و افراد را راهنمایی کنند ، نشریات بیشتر فعال شوند و خانمها به سمت غذای سالم راهنمایی شوند .

امام جمعه بیان داشت :خانمها باید سرمایه گذاری کنند و وقت گذاشتن برای غذا مهم است  و بهترین شغل برای خانم خانه داری است .

وی به روایتی از ائمه اطهار اشاره کرد و گفت :جهاد زن خوب شوهرداری کردن است ، شرایط حقوقی مردان طوری باشد که زن نیاز به کارکردن نداشته باشد .قناعت در زندگی هم مهم است .

امام جمعه بیان داشت :در این جشنواره ها از غذاهای سالم تبیلغ شود و از عرضه غذاهای ناسالم در مغازه ها خودداری شود.