به گزارش خانه خشتی ، صبح امروز اعضای کارگروه بازرسی ایمنی و بهداشت معادن استان کرمان با حضور امامی پور بازرس اداره کل تعاون ، کار و رفاه اجتماعی استان و همچنین مسئولین بازرسی اداره تعاون ، کار و رفاه اجتماعی شهرستان رفسنجان از معدن روباز مجتمع مس سرچشمه بازدید و شرایط ایمنی این معدن را مورد بررسی قرار دادند.