به گزارش خانه خشتی به نقل از  روابط عمومی شهرداری رفسنجان، در یکصد و هشتادمین جلسه شورای اسلامی شهر رفسنجان مقرر شد بسته های تشویقی به همشهریان جهت پرداخت عوارض و تکمیل نمای ساختمانی که منجر به زیباسازی فضای شهری می شود، با تخفیف ۱۵ تا ۳۵ درصد ارائه گردد.

طبق این مصوبه، پرداخت عوارض ساختمانی شامل صدور و تمدید پروانه تجاری و مسکونی، افزایش و تجدید بنا، اخذ پایان کار و عدم خلاف، تغییر کاربری و …، عوارض کسب شامل صدور و تمدید پروانه و عوارض پل پیاده رو مشمول تشویقات گردیده و متقاضیان در صورت پرداخت نقدی مجموع عوارض تعیین شده از تاریخ ۴ دی ماه لغایت ۲۵ بهمن ماه از تخفیف ۳۵ درصدی و از تاریخ ۲۶ بهمن ماه لغایت ۲۵ اسفند ماه از تخفیف ۳۰ درصدی برخوردار خواهند شد.

ضمن اینکه پرداخت اقساطی مجموع عوارض توسط همشهریان نیز از تاریخ ۴ دی ماه لغایت ۲۵ بهمن ماه مشمول دریافت تخفیف ۲۰ درصد و از تاریخ ۲۶ بهمن ماه لغایت ۲۵ اسفند ماه مشمول دریافت تخفیف ۱۵ درصدی می شود.

این مصوبه می افزاید: مواردی از قبیل آراء کمیسیون ماده صد، عوارض نوسازی، سهم درصد تأسیسات یا قدر سهم شهرداری، عوارض آموزش و پرورش و عوارض سالیانه خودرو مشمول تشویقات نمی گردد.