به گزارش خانه خشتی ؛جمعی از کشاورزان روستای شرق عباس اباد امین ،غرب چاه جعفر معروف به جنگل مقابل فرمانداری اعتراض کردند و خواستاری رسیدگی به مشکلشان شدند .

یکی از اهالی این روستا به خبرنگار ما گفت : تلمبه چاه های اب پسته ،با درختان بیست ساله ،فاقد پروانه بودند از انجائیکه این چاه ها طبق روال در زمستان خاموش می شوند اداره اب اعلام کرده است که این چاه را پلمپ خواهد کرد .

وی تصریح کرد : این چاه ها ،چاه هایی هستند که فاقد پروانه و چندین سال توسط دولت حمایت می شدند .

وی بیان داشت :جوابیه فرمانداری این بود که در جلسه شورای تامین اب در این خصوص صحبت خواهد شد و نتیجه را اعلام می نماید .