به گزارش خانه خشتی ، یکدستگاه خودروی سواری حدود ساعت 10شب گذشته به دلیل سرعت غیر مجاز در 2 کیلومتری روستای احمدیه نوقواژگونی  واژگون شد.

2 مصدوم این حادثه توسط اورژانس جوادیه فلاح به بیمارستان رفسنجان انتقال داده شدند.

حال یکی از مصدومان حادثه وخیم گزارش شده است.

عکس و خبر: کاظم رفسنجانی