به گزارش خانه خشتی به قنل از روابط عمومی شهرداری رفسنجان، علی رمضانی نژاد با اشاره به اینکه در روزهای سرد سال حیوانات اهلی به گرمای موتور ماشین های تازه خاموش شده پناه می برند، اظهار کرد: بهتر است شهروندان پیش از روشن کردن مجدد خودروی تازه خاموش شده خود، با زدن ضرباتی به بدنه خودرو اطمینان حاصل کنند که حیوان از آن خارج شده باشد.

وی افزود: با انجام این کار علاوه بر نجات جان حیوان پناه گرفته، از آسیب دیدن خودرو جلوگیری می شود.