خانه خشتی“:4 در صد غیر پوششی خدمات تلفن همراه مربوط به نقاطی از جاده سرچشمه است که به علت نقاطی از جاده سرچشمه است که بعلت نقاط جغرافیایی هموار و غیر هموار با مشکل روبرست که تا پایان سال این مشکل به طور کامل رفع خواهد شد.

مدیر عامل شرکت مخابرات شهرستان رفسنجان در گفتوگو با خبرنگار “خانه خشتی”  اظهار داشت:در حال حاضر 176 هزار شماره در حوزه تلفن همراه مشغول به کارند و ضریب نفوذ این تلفن در رفسنجان 7/61 در صد است که در استان رتبه اول را دارد و این در حالی است که ضریب نفوذ کشوری تلفن همراه 64 در صد است.

وی افزود بیش از هزار سایت btsدر جاده ها و شهر و روستا های رفسنجان خدمت رسانی می کنند عبدالکریمی در خصوص تلفنهای ثابت شهرستان گفت:تعداد تلفن ثابت نصب شده در شهرستان بالای 100 هزار است که از این تعداد 68 هزار شهری و 33 هزار روستایی است و هر ساله 5 هزار متقاضی نصب تلفن ثابت به این آمار اضافه می شود. وی ضریب نفوذ تلفن ثابت در رفسنجان 33 در صد اعلام کرد و افزود:رفسنجان رتبه دوم استانی را از این نظر دارد. عبدالکریمی گفت اتمام بانکهای رفسنجان به شبکه ارتباطی مخابرات متعلقند و صندوقهای قرض الحسنه نیز برای وصل به شبکه مخابراتی در دستور کار قرار دارند.

وی در پایان تعداد دفاتر ici فعل در روستا ها 55 دفتر اعلام کرد و تصریح نمود این رقم از کل 405 دفتر ict در استان رتبع اول داراست