موج اهانت های ضد اسلامی در فرانسه در ماه مبارک رمضان، به ویژه توهین به مسلمانان این کشور، از افزایش اسلام ستیزی در فرانسه حکایت دارد.

به گزارش ” خانه خشتی” به نقل از شبکه تلویزیونی بی اف ام تی وی فرانسه؛ افراد ناشناس در تازه ترین اقدام اهانت آمیز خود ، سرهای دو خوک را به در مسجدی در شهر مونتوبان در جنوب فرانسه نصب کردند.این اقدام اهانت آمیز در ماه رمضان خشم مسلمانان فرانسوی را موجب شده است.

یکی از مسلمانان گفت:« این مقدس ترین ماه برای ما است و مردم برای دعا و نیایش اینجا می آیند اما می بینیم که این طور به ما اهانت می کنند.»
یکی دیگر گفت:« مردم می ترسند. شاید فردا بمبی در برابر مسجد کار بگذارند.»

به گفته شهرداری مونتوبان، چند سال پیش نیز افراد ناشناس اقدام به شعارنویسی روی دیوارهای مسجد کرده بودند ./واحد مرکزی خبر